Persondatapolitikk

Velkommen som pasient hos SIMEDSOL COSTABLANCA SL.
I forbindelse med dine behandlinger hos oss er det nødvendig at vi noterer og behandler opplysninger om deg.

1. Hvilke opplysninger behandler vi?
I forbindelse med din behandling hos oss noterer vi journalopplysninger som vi etter helsepersonelloven har plikt til å gjøre. Formålet med loven er at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelige for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning.
Vi registrerer også persondata om deg til bruk for fakturering.
Vi har plikt til å oppbevare dine opplysninger sikkert og fortrolig. Kommunikasjon av elektroniske pasientoplysninger skjer over sikre forbindelser.

2. Taushetsplikt
Etter helsepersonelloven har vi taushetsplikt om din helse men hvis det er nødvendig for din helse, kan vi utveksle dine helseopplysninger internt blant våre fysioterapeuter. Andre utvekslinger av dine helseopplysninger skjer kun med ditt samtykke.

4. Hvor lenge oppbevares opplysningene?
Din journal oppbevares i minimum 5 år fra det seneste notatet i journalen din.
Opplysninger til bruk for regnskap oppbevares så lenge, det er nødvendig mht bokføringsloven, 5 år.

5. Dine rettigheter vedrørende opplysningene
Du kan få innsikt i hvilke opplysninger, vi har registeret om deg, ved at kontakte oss. Vi kan ikke slette opplysninger i din journal, men hvis du mener at der er feil i journalen kan du be om at det endres.
For opplysninger, som ikke er omfattet av patientjournalen, har du rett til at få rettet eller slettet ukorrekte opplysninger.

6. Klage
Klager over vår behandling av dine personoplysninger kan sendes til Datatilsynet.
Du kan finde nærmere opplysninger om Datatilsynet