Aktiv med Artrose

Artrose (tidligere kalt slitasjegikt) er den vanligste og mest utbredte revmatiske sykdommen.

Dette er en kronisk sykdom der brusken på leddflatene blir brutt ned. Videre påvirkes også andre strukturer i leddet, som leddkapsel, leddbånd, muskler og knokler. Forekomsten av artrose øker med økende alder, men dette skyldes primært at dersom man har fått artrose, så er dette noe man har for resten av livet. Artrose er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos eldre mennesker. Man kan få artrose i alle bruskkledde ledd, men det er likevel vanligste å få artrose i knær, hofter og fingre. Årsaken til artrose er ikke kjent, men flere risikofaktorer er blitt identifisert: overvekt, arvelighet, tidligere leddskader, belastende arbeid, alder og muskelsvakhet.
Diagnosen artrose stilles ofte ved hjelp av røntgen, det kan imidlertid ta lang tid før man ser forandringer. Det er viktig å komme i gang med behandling og trening tidlig i sykdomsforløpet, og gjennom sykehistorien, undersøkelse av bevegelighet og registrering av smerter kan man stille diagnosen tidligere enn ved røntgen og dermed komme i gang med trening på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer bør alle personer med symptomer og funn på artrose i hofte og/eller kne få tilbud om en grunnbehandling bestående av informasjon, trening og råd om vektreduksjon (hvis nødvendig). Hold deg aktiv med artrose hos oss.

Aktiv med artrose Albir Aktiv med artrose

Trening

Trening er den behandlingen som har best effekt for de fleste personer med både små og store problemer på grunn av artrose. Det er vist at trening reduserer smerte, bedrer fysisk funksjon og letter aktiviteter i hverdagen.
En fysisk aktiv livsstil har dessuten mange andre positive effekter. AktivA-fysioterapeuter hos Simedsol kan hjelpe deg med å komme i gang med trening og tilpasse øvelser til det beste for deg.

Aktiv med artrose Aktiv med artrose

Interessert?

Deltakelse i AktivA innebærer at du først skal være med på pasientundervisning der fysioterapeuter som har deltatt på utdanningsprogrammet i AktivA vil gi deg bedre innsikt i din artrosesykdom, behandling av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer. Deretter vil du gjennomgå et ca 8 ukers individuelt tilpasset treningsprogram med trening to ganger i uken som du i samråd med din fysioterapeut kan velge å gjøre individuelt eller i gruppe.
Før oppstart og etter 3, 12 og 24 måneder vil du også besvare et elektronisk spørreskjema

Trening er ferskvare, så det er viktig at du fortsetter å trene også etter at du er ferdig med oppfølgingen hos fysioterapeut.

Dersom du ønsker å være med i AktivA ved SIMEDSOL sin klinikk, kan du ta direkte kontakt på:

e-post: anne@simedsol.com eller ringe +47 97081559. 

Artroseskolene holdes jevnt over hele året med oppstart ca hver 10. uke.

Se aktivmedartrose.no for mer informasjon 

Aktiv med artrose i Albir